Alblasserwaard

Algemene Leden Vergadering, dinsdag 21 februari 2023

Zonder coronaperikelen was 2022 een jaar waarop we tevreden konden terugkijken. Wel een jaar waarin er veranderingen aan de orde waren. Vele jaren achtereen konden wij als vereniging voor de meeste van onze activiteiten gebruik maken van de Lockhorst.
Eenzijdig werd deze samenwerking echter plotseling opgezegd. Hiervoor in de plaats hebben we een mooie en gezellige locatie in de Bibliotheek aan de Scheldelaan in Sliedrecht teruggekregen. 

Na het jaarverslag waarin interessante wetenswaardigheden over het ontstaan van KMPT (G&B) staan vermeld, volgde de jaarrekening met daarbij het verslag van de kascontrolecommissie. De jaarrekening sluit af met een positief saldo en de kascontrolecommissie heeft geen bijzonderheden gesignaleerd. Na de toelichting door de penningmeester Bapke Adriaanse is de jaarrekening vastgesteld en hebben de aanwezige leden haar decharge verleend. Een nieuwe kascontrolecommissie voor 2023 werd aangesteld en bestaat nu uit de personen Leo van den Berg en Kees van der Esch. Als reserve meldde Herman Colenbrander zich aan.


Ook dit jaar hadden we weer een aantal jubilarissen, die op de inmiddels bekende G&B-manier in het zonnetje werden gezet.

50 jaar lid: mevr. T. Keizer-Trapman, die een mooie oorkonde, een boeket bloemen en een boek kreeg over de Alblasserwaard.40 jaar lid: mevr. T Bakker en mevr. M. van Vliet. Beiden kregen het bekende zilveren G&B speldje en een boeket bloemen.

Helaas kon mevr. van Vliet niet aanwezig zijn en brachten Bapke en Aart dit de volgende dag bij haar thuis.

De ALV eindigde om ca. 20.30 uur en werd gevolgd door een koffie / theepauze, waarin werd getrakteerd op door Teuny Bakker eigen gebakken boterkoek.


Na de pauze volgde een door Kees van der Esch samengestelde interessante klimplantenquiz, die uit vier soorten bestond: slingerde Winden, Hechtwortels, Ranken en Haakstekels. Aan de hand van 20 getoonde afbeeldingen moest men bepalen tot welke categorie deze behoorden. Verbazend dat ondanks de moeilijkheidsgraad er toch leden waren met slechts 4 fouten. Onder de besten werden fraaie planten verdeeld. Wederom een gezellige avond, die om ca. 22.00 werd afgesloten.