Alblasserwaard


Stichting  Steenbreek (opgericht in 2015) is een landelijke kennis en netwerkorganisatie die ondersteuning biedt bij het duurzaam vergroenen van onze leefomgeving.  Steenbreek werkt samen met aangesloten gemeenten, provincies, waterschappen, projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties, kennis en onderwijsinstellingen en andere maatschappelijke organisaties. Steenbreek richt zijn activiteiten op vier kernthema’s: biodiversiteit, klimaatadaptatie,sociale cohesie en gezondheid. Onze leefomgeving verandert in een snel tempo: waardoor levende systemen verstoord raken. Daarom helpt elke vierkante meter steen die wordt vervangen door groen, in zowel de private als de openbare ruimte.

Het zorgt ervoor dat water weer in de bodem zakt, de temperatuur in de stad tempert, fijnstof wordt afgevangen, insecten, amfibieën, vogels en kleine dieren weer een leefgebied vinden, het bodemleven verbetert en mensen zich prettiger en gezonder voelen.Stichting Steenbreek wil de trend van de verstening stoppen, zowel in de publieke als private ruimte en samen met u kansen en mogelijkheden benutten om onze leefomgeving in Nederland duurzaam te vergroenen.Daarom is Groei & Bloei één van de vele ondersteunende partners en betrokken bedrijven.In vele regio’s wordt door Steenbreek wel iets interessants georganiseerd, van kennisdagen tot lezingen en bijeenkomsten.

Klik hiervoor eens op de steenbreekkalender.