Alblasserwaard

Koffie-ochtend dinsdag 4 juni 2024

Deze keer waren we te gast bij de familie Boer in Hardinxveld. In tegenstelling tot de vele natte perioden die we in dit voorjaar kenden, was het deze dag droog en zonnig en kon er buiten van koffie met een door Teuny Bakker zelf gebakken lekkernij worden genoten.

Dit was dé gelegenheid bij uitstek om weer eens gezellig bij te praten en van gedachten te wisselen over de ten gevolge van het natte voorjaar aanwezige slakkenplaag en over de in het verschiet liggende open tuinendag. In groepjes gingen we door de tuin. Langs een prachtig door groen omringd wellness gedeelte met zwembad.
Maar ook door de formele tuin, door een moestuintje en een wild stukje tuin rond de ruim 60 jarige beukenboom.


Overal stonden volop bloemen te bloeien, die ook terug te vinden waren in de vele vazen op de diverse terrassen. Vogels lieten uitbundig van zich horen en insecten zoemden rond de bloemen en rond de verschillende waterpartijen, waar een stoere brandspuit zorgde voor de beluchting. De tuin was ronduit een plaatje te noemen en in deze groene oase had men geen idee dat deze zo dicht bij rijksweg ligt.


Als dank werden de gastgevers voor het openstellen van hun tuin hartelijk bedankt en werd als waardering een bos bloemen overhandigd. Tenslotte konden de bezoekers, voor wie dat wilde, nog wat plantjes mee naar huis nemen. Al met al was deze derde koffieochtend opnieuw geslaagd te noemen. Graag willen we deze succesformule herhalen.
Dus wilt u uw tuin hiervoor ook eens open stellen, neem dan gerust contact op met het bestuur zodat we samen kunnen kijken hoe en wanneer dit kan worden gerealiseerd.