Alblasserwaard

De (KMPT) Koninklijke Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde (Groei & Bloei) kent een lange geschiedenis, die terug gaat naar de 19e eeuw.
Onder Tuinbouw verstond men het kweken van groenten, kasvruchten, champignons en tabak. Rondom 1840 gaan er plantenverzamelaars de wereld over en zoeken in verre landen in oerwouden en op berghellingen naar onbekende planten.

De Nederlander Von Siebold, waar de Hosta soortnaam 'Sieboldiana' vandaan komt, verzamelde in Indië en Japan honderden planten en stuurde deze naar Nederland. De aandacht voor nieuwe plantensoorten is gewekt. Tweede helft van de 19e eeuw ontstaat er een behoefte aan samenwerking. In 1872 roept de heer D J. Coster hoofdredacteur van het tijdschrift “De Gids in het Plantenrijk” en het tijdschrift “Tuinbouw en Plantkunde” (hij is tevens Amsterdamse arts, apotheker en geneeskundig plantenkenner) sympathisanten op om een vereniging te vormen. In 2022 bestond de vereniging dus officieel 150 jaar. Op 27 september 1873 werd in Den Haag de eerste Algemene Vergadering gehouden van de Maatschappij van Tuinbouw en Plantkunde met 123 leden.

De leden bestonden voornamelijk uit landgoedeigenaren en “hunne tuinbazen” alsmede beroepskwekers en handelaren in bloemen. Ze hielden lezingen, tentoonstellingen, keurden nieuwe gewassen en zetten zich in voor het houden van goed georganiseerde veilingen in plaats van de destijds gebruikelijke chaotische boerenmarkten.
Zo is o.a. de Veiling van Aalsmeer ontstaan. De Maatschappij werkte zich op tot een adviesorgaan van de regering.
Zij adviseerde bij het oprichten van tuinbouwscholen en bij Nederlandse inzendingen op buitenlandse tentoonstellingen.


Toen waren er reeds twee afdelingen t.w.: Arnhem en Amsterdam.
Eind 19e eeuw is de Maatschappij een erkende vertegenwoordiger van de tuinbouw in het algemeen en daarbij hoorde een eigen “verenigingsblad”.
Dit mondde uit in ‘Het Nederlandsche Tuinbouw Weekblad’, wat later ‘Het Weekblad van de KNMTP’ werd, en dat - veel later in 1960 - bij de eerste Floriade, veranderde in het maandblad ‘Groei & Bloei’
Die bijzondere status veranderde in het begin van de 20e eeuw. 
De overheid kende nu haar taak en organiseerde zelf het tuinbouwonderwijs. 

Er ontstonden Vakorganisaties, gespecialiseerd in groenten, heesters, bomen etc.  Economische belangen voerden de boventoon. 
De Maatschappij deed nog een paar pogingen om een
overkoepelende organisatie te worden, maar legde zich uiteindelijk toe op enkel de sierteelt. 


Tentoonstellingen in sierteeltproducten werden het handelsmerk van de Maatschappij, die zich overigens vanaf haar 50 jarig bestaan in 1923, ‘Koninklijk’ mag noemen. Dit predicaat is zowel een erkenning van het maatschappelijk nut van de KMTP, als van de banden met het Koninklijkhuis.

Koning Willem III was de eerste beschermheer en prinses Beatrix is het tot op heden. Men zegt dat de interesse van het Koninklijk Huis vooral werd gevoed door de aandacht die de KMTP besteedde aan de tuinen en plantsoenen van paleis Het Loo.

Zelfs het kindertijdschrift Woezel & Pip vondt het belangrijk aandacht aan Groei & Bloei te schenken.
 

Groei & Bloei afd. Alblasserwaard is opgericht in 1961,
de subafdeling Crocus in 1969.