Alblasserwaard

Terugblik ALV afd. Alblasserwaard en fotopresentatie van vier leden-tuinen 21-02-2019

Ledenvergadering d.d. 21 febr. 2019 in de Lockhorst te Sliedrecht.

Na de opening door interim voorzitter Aart Bogerd met enkele mededelingen over de structuurveranderingen die de landelijke vereniging tot stand wil brengen, starten we met de in ons eigen kwartaalblad opgenomen agenda.

Het verslag van de ledenvergadering van 15 februari 2018 (dank Teuny Bakker) en het door Alie Stout gemaakte jaarverslag over 2018 vinden de goedkeuring van de leden. Ook het financieel verslag gepresenteerd door penningmeester Bapke Adriaanse, wordt met een goedkeurende verklaring van de kascommissie vastgesteld. De penningmeester bedankt de Rabobank voor een gift, onze adverteerders voor hun steun, de voorzitter memoreert ook de steun die we altijd krijgen van Florensis en de Stichting Kaai in Sliedrecht.

De kascommissie bestaande uit dhr. A. Hoogeveen en H. Colenbrander krijgt een attentie voor het werk. dhr. H. Colenbrander blijft aan en wordt versterkt met het reservelid mevr. A. den Breejen. Als nieuw reservelid stelt zich beschikbaar dhr. A. den Hoed.   

Na vele jaren trouwe dienst aan Groei en Bloei, zowel voor onze afdeling als als lid in Gorinchem neemt Miriam van Heest afscheid. Zij zat toen voorzitter Aart Bogerd zijn eerste vergadering ergens rond 1995 van onze afdeling bijwoonde al in het bestuur en toen ze na in Asperen gewoond te hebben weer terugkeerde in ons gebied, was ze bereid opnieuw bestuurslid te worden. Ook hielp ze vaak bij verenigingsactiviteiten en zelfs bij haar afscheid nu blijft ze bereid deze hulp te blijven geven. Miriam wordt met een passend cadeau geëerd.

De voorzitter betuigd zijn dank aan alle vrijwilligers die altijd weer bereid zijn te helpen. Eén daarvan is Kees van der Esch. Kees wordt naar voren gehaald omdat hij vijfentwintig jaar lid is van Groei en Bloei! Ook hij werft bijna elk jaar de leden die meedoen aan de open tuinen, haalt planten van Florensis op voor de sponsor plantverkoop en is nooit te beroerd even bij te springen.  Met applaus danken en eren we Kees voor zijn jubileum.

Vanwege de al langer openstaande vacature van secretaris heeft het bestuur vorig jaar dhr. Martin Romeijn bereid gevonden ons als vrijwilliger te ondersteunen. Met dank voor wat hij al gedaan heeft draagt het bestuur hem formeel voor als secretaris. Hij wordt met algemene stemmen gekozen! Martin veel dank voor het afgelopen jaar en succes met de formele rol als secretaris.

Helaas zijn er geen kandidaten beschikbaar of voorgedragen voor het voorzitterschap. Algemeen lidmaatschap van het bestuur noch als webmaster of commissielid. De voorzitter doet nogmaals een oproep en wijst er op dat de huidige leden van het bestuur hun best doen maar het voortbestaan van de vereniging bij gebrek aan bestuursleden zomaar in het gedrang kan komen. Ook  lijden de activiteiten er onder omdat het huidige bestuur onderbemensd is en soms activiteiten aan de afdeling voorbij moet laten gaan.

In de rondvraag biedt mevr. Hoogeveen nog een aantal lege hanging baskets aan. De suggestie volgt om ze op te maken met Florensis planten en zo weer een bijdrage te leveren aan de verenigingskas. Dank!

 

Na de pauze en de wisseling van beamer krijgen we een mooie presentatie van foto’s die Saskia van de Berg, Miriam van Heest en Bapke Adriaanse maakten in hun eigen tuin. Prachtig om te zien hoe verschillend maar steeds hoe mooi tuinen kunnen zijn. Soms springt de ligging er uit, soms de schitterende planten of de bijzondere wijze waarop een tuin tot stand gekomen is. Altijd weer blijkt hoe de passie van de eigenaren weerspiegeld wordt in het resultaat. Een vriend van de familie Hoogeveen maakt al lang elk jaar een foto DVD over hun tuin. Eén daarvan met drie filmpjes laten zij zien. Een prachtige Albizia Julibrissin steelt de show. Aanvankelijk bijna doodgegaan is het nu een prachtige boom. In de andere filmpjes zien we de mooi aan het water gelegen tuin. De voorzitter sluit af met een korte introductie van zijn tuin en kas. Hij zegt na enkele minuten toe bij gelegenheid zijn hele presentatie te zullen tonen.

Gezien de tijd sluit de voorzitter de vergadering onder dankzegging aan alle leden die bijdragen aan Groei & Bloei Alblasserwaard!