Activiteiten & Actueel

 

Mededelingen                                                                                                               

Wij komen weer bij elkaar op:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Woensdag, 14 november 2018. Let op:  glimmende bakje meebrengen.                  

De volgende bloemschikavonden zijn:

14 november en 12 december

 

Ben je verhinderd: geef dit dan tijdig door. Bij afwezigheid in principe zelf regelen dat de bloemen worden meegenomen door een mede-cursist of worden opgehaald bij Alie Stout. Bij afwezigheid van verschillende cursisten lukt het niet altijd dat het stukje door de docenten Ria en/of Marcel gemaakt kan worden.

Per 1 januari 2018 zijn er vijf leden vertrokken, maar het goede nieuws is dat wij weer drie nieuwe leden mogen verwelkomen. Per september zijn er nog weer 3 nieuwe leden bij gekomen. Het ledenaantal is nu 66. Dat neemt niet weg dat de onderstaande oproep nog steeds van kracht is. Wij hebben geen wachtlijst.

 * Weet u nog iemand in uw omgeving, die het ook leuk zou vinden om te bloemschikken? Nieuwe leden zijn van harte welkom! Het lidmaatschap kan per cursusavond ingaan.

De contributie bedraagt € 150,00 per jaar (inclusief 3 ondergronden per jaar en koffie/thee)

 

U kunt dit bedrag in één keer of in 4 termijnen betalen via een automatische incasso. Geïncasseerd wordt er op

1 jan. € 57,50 - 1 april € 45,00 - 1 juli € 25,00 - 1 okt. € 22,50

Om lid te worden dient u wel lid te zijn van Groei en Bloei. U ontvangt bij uw lidmaatschap iedere maand het tijdschrift. Verder kunt u gratis deelnemen aan de lezingen en de kofferbakruilbeurzen. Ook worden er reizen georganiseerd, waar u met korting aan deel kunt nemen.

Kunt u een avond niet komen ?

Dan mag u een vervanger sturen of vragen of iemand anders of iemand van het bestuur de bloemen voor u meeneemt. 

Bent u ziek ?

Dan proberen we (indien mogelijk) het bloemstuk voor u te laten maken en kunt u dit op de avond op laten halen of bij één van de bestuursleden ophalen.

Graag altijd melden bij Alie Stout tel. 612224 of één van de andere bestuursleden.

Woensdag 10 januari jl. Marcel 25 jaar en Ria 35 jaar docenten bloemschikclub "Crocus"

 

 

Onze bloemschikclub bestaat sinds 1969 en telt zoals vermeld 64 leden. De vereniging is in twee groepen verdeeld, te weten Crocus I en Crocus 2.  

De bloemschikavonden worden gehouden onder leiding van professionele bloembinders op de eerste woensdagavond van de maand. Hier wordt wel eens van afgeweken in verband met vakantie e.d.

 

De avond begint om 20.00 uur en rond 20.30 uur is er pauze met koffie of thee.

Om ongeveer 22.00 uur is de avond afgelopen en gaat iedereen met een mooi bloemstuk naar huis.

Voor meer informatie kunt u bellen met één van onderstaande bestuursleden.

Indien u door omstandigheden niet aanwezig kunt zijn op de bloemschik-avond en niet voor vervanging kunt zorgen, dan dient u dit voor 12.00 uur aan ons bestuurslid Alie Stout door te geven. Adres zie onder.

  

Bestuurssamenstelling bloemschikclub Crocus

 

Voorzitter                    Per 1 februari 2018 vacature

Secretaresse                Alie Stout

                                   Tel. 0184 612224

                                   E-mail: aliestout(at)kpnplanet.nl

Penningmeester            Bapke Adriaanse

                                   Tel. 06 44655878

                                   E-mail: bapke01(at)kpnmail.nl

Bestuurslid                   Teuny Bakker

                                   Tel. 0184-616028

                                   E-mail: teuny.bakker(at)hetnet.nl

                  

 

 

 

 

meer
17
Nov
herfstbladeren
16
Nov
Een hele Tours - Blik op de Tuin 876