Groentips & Groeninfo

Bij voldoende deelname wordt er weer een kerstworkshop georganiseerd.

De kosten, locatie enz. worden nog bekendgemaakt. Daarna kn het juiste bedrag worden overgemaakt

op rekeningnummer NL50RABO0107175037

tnv KMTP afd. Alblasserwaard o.v.v. Kerstworkshop. De avond begint om 20.00 uur.

Opgeven kan tot en met 25 november bij Alie Stout. Graag per mail: aliestout@kpnplanet.nl of telefonisch 0184-612224 of op een van de clubavonden

meer
15
Jul
Volkstuin: het gewas bij de buren…….
07
Jul
bloemen, bijtjes en vlinders