Activiteiten & Actueel

Algemene Ledenvergadering en lezing

Door een verbouwing bij de Lockhorst zaten we in een grote zaal. Dat schaadde gelukkig de betrokkenheid van onze leden niet. Doordat we deze avond ook een aantal jubilarissen huldigden hadden we extra opkomst van leden. Een goed teken. Twee bestuursleden hadden gezorgd voor een traktatie tijdens de pauze. Erg attent!

 

De formele delen konden vlot worden afgehandeld. Notulen van ALV 9 februari 2017 en het jaarverslag van 2017 passeerden snel. De penningmeester had meer tijd nodig. Dankzij een gift in 2017 van Stichting De Kaai, hadden we een hoger resultaat dan begroot, toch is de financiële exploitatie zorgelijk. Het afnemend ledental uit de afgelopen jaren en de geringe bijdrage vanuit het landelijk bureau maakt een gezonde begroting onmogelijk. Zowel Crocus als de vereniging Groei en Bloei kunnen alleen voortbestaan door bij te passen uit de opgebouwde reserves uit het verleden. De leden hebben daar begrip voor en keuren dat goed zolang er voldoende kapitaal is. Suggesties worden gedaan om kosten te verminderen (zelf vuil van bloemschikken afvoeren, eigen bijdrage aanpassen, bezorgkosten van de nieuwsbrief verlagen door zelf bezorgen of het aantal uitgaven aan te passen, meer digitaal te communiceren etc.). Het bestuur neemt deze overwegingen deels over en betrekt de rest bij de begroting voor 2019. Na positief advies van de kascommissie worden jaarrekening goedgekeurd en decharge  gegeven (dit wil zeggen er is overname van de verantwoordelijkheid voor de jaarrekening door de ledenvergadering).

 

Bij de bestuurszaken moesten we melden dat Geertje van Buren na vele jaren haar bijdrage gegeven te hebben aan Crocus en Groei en Bloei Alblasserwaard aftreedt. Volgend jaar zal Miriam van Heest na vele jaren bestuurslid geweest te zijn aftreden. Het bestuur doet zonder succes een dringende oproep voor leden die willen bijdragen aan activiteiten zoals website of nieuwsbrief maar ook bijvoorbeeld in werkgroepen. Ook zijn er vacatures in het bestuur. Door gebrek aan kandidaten vervalt het agendapunt verkiezingen.

 

Daarna konden we overgaan tot de huldiging van onze jubilarissen. Met een passend woord, bloemen, een speld, een oorkonde of een boekje over de oudste tuin van Nederland werden onze jubilarissen in het zonnetje gezet. Speciaal noem ik mijnheer de Winter, van voorheen Mostert en de Winter, hij heeft onze regio ook zestien jaar in het landelijk bestuur vertegenwoordigd. Aan scheidend bestuurslid Geertje van Buren werd een herinneringsboek en bloemen uitgereikt. Daarna werd de vergadering afgesloten.

 

meer

Naar boven

23
Sep
Volkstuin: late groeiers en bloeiers
22
Sep
De Styrax een vergeten of…