Home

AFDELINGSBESTUUR GROEI & BLOEI EN CROCUS

VOORZITTER (ad interim)

Aart Bogerd, tel. 0184-659057

E-mail: bogerd.aart(at)gmail.com

 

SECRETARIS 

Martin Romeijn, tel. 0184-410908

E-mail: j.romeyn1@chello.nl

 

PENNINGMEESTER

Bapke Adriaanse, Tel: 06-44655878

E-mail: bapke01(at)kpnmail.nl

 

LEDENADMINISTRATIE/REDACTIE

Alie Stout, Tel: 0184-612224

E-mail: aliestout(at)kpnplanet.nl

 

BESTUURSLID 

Teuny Bakker, tel. 0184-616028

E-mail: teuny.bakker(at)hetnet.nl

 

WEBSITE AFDELING ALBLASSERWAARD

www.alblasserwaard.groei.nl

E-mail: info(at)alblasserwaard.groei.nl

 

BANKGEGEVENS

Rabobank rekeningnummer: NL50 RABO 0107 1750 37

t.n.v. K.M.T.P. Afdeling Alblasserwaard

 

AFMELDEN "CROCUS"

Indien u door omstandigheden niet aanwezig kunt zijn op de bloemschik avond en niet voor vervanging kunt zorgen, dan kunt u dit voor 12.00 uur melden aan ons bestuurslid Alie Stout of via de website of mail.

 

ADRESWIJZIGINGEN EN OPZEGGINGEN

Groei & Bloei, Postbus 485, 2700 AL Zoetermeer

of per E-mail: leden@groei.nl

 

NIEUWSBRIEF GROEI & BLOEI ALBLASSERWAARD

Deze nieuwsbrief verschijnt 4x per jaar, in maart, juni,

september en december.

 

REDACTIE:

Heeft u een berichtje of wilt u een artikel schrijven in de

nieuwsbrief, dan kunt u dit aan de redactie sturen per post

of per E-mail: aliestout(at)kpnplanet.nl

meer
17
Aug
Bloemendingetjes
16
Aug
Frankrijk vakantieland - Blik op de tuin no. 915
Menu