Alblasserwaard

ALV

Afdeling:

Alblasserwaard

Datum:

20-02-2020


Kosten:

€ nvt

Kosten lid:

Gratis

Locatie:

"De Lockhorst"
Sportlaan 1
3364 AT Sliedrecht

Route

aanvang 20 uur na de pauze een lezing door Aart Bogerd.

Meer info:

Algemene Ledenvergadering KMTP Groei & Bloei afd. Alblasserwaard
13 februari 2020 in De Lockhorst. Aanvang 20.00 uur.

AGENDA

1.    Opening door de voorzitter en vaststellen agenda
2.    Verslag Algemene Ledenvergadering van 21 februari 2019 
3.    Jaarverslag 2019 secretaris Groei & Bloei en Crocus 
4.    Verslag penningmeester 2019 en begroting 2020 Groei & Bloei en Crocus 
5.    Verslag kascontrolecommissie 
6.    Benoeming kascontrolecommissie 2020
7.    Vaststelling Jaarprogramma 2020 w.o. samenwerking met Groei en Bloei Gorinchem voor nieuwe opzet open tuinen.
8.    Bestuursmededelingen
     •  Bestuur Groei & Bloei en Crocus valt onder één bestuur, gevormd door: 
        Aart Bogerd, voorzitter (ad interim) 
        Martin Romeijn, secretaris
        Bapke Adriaanse, penningmeester
        Alie Stout, ledenadministratie en redactie 
        Teuny Bakker, bestuurslid 
     •  Het bestuur zoekt versterking, er zijn vacatures voor voorzitter, webmaster en 
        bestuursleden, kandidaatstellingen graag vooraf maar zijn mogelijk tot de 
        behandeling van dit punt.
    •  Ook leden die commissies willen vormen of voor hand- en spandiensten beschikbaar zijn kunnen         zich melden.
    •  Ledenverloop
 8.  Indien mogelijk, verkiezing van voorzitter, webmaster en/of lid voor het bestuur.
 9.  Huldigen jubilarissen
10. Rondvraag
11. Pauze ca. 20.45 uur

Na de pauze: Lezing Internationale Tuinen
Meer en minder bekende tuinen in het buitenland